Informacja o realizacji projektu Pomorskiej Unii Światłowodowej:

 

Szanowni Państwo;

 

W pierwszym etapie projektu, realizowanego przez Orange Polska, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół zostanie wykorzystana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. Operatorem OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy, który zwróci się do każdej ze szkół z zaproszeniem do korzystania z usług. Na dzień dzisiejszy sieć światłowodowa do szkół jest na ukończeniu.

 

W kolejnej fazie projektu priorytetem stanie się doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych. Prace będą realizowane sukcesywnie a ich zakończenie planowane jest w przed końcem września 2020 r.  W chwili obecnej rozpoczęły się prace nad dokumentacją techniczną. Pierwsze podłączenia planowane są już w 2019r. Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Pomorskiej Unii Światłowodowej, której członkiem jest reprezentowana przez Państwa Gmina, liczymy na współpracę z Państwem.

 

Proponujemy, aby na stronie internetowej Gminy pojawił się baner z oznaczeniami projektu, który umożliwi przekierowanie na stronę www zawierającą informacje o projekcie. Działanie takie jest zgodne z oczekiwaniami CPPC - Instytucji Pośredniczącej, która zobowiązuje nas do umieszczenia informacji na stronie internetowej każdej gminy, na terenie której są prowadzone inwestycje - w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

 

Wszelkie informacje dostępne są do pobrania w załączonym linku: http://uniaswiatlowodowa.pl/list-all-generic-community

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbliża się rok od powołania do życia Pomorskiej Unii Światłowodowej. Jest to dobry moment  na podsumowanie efektów naszych prac:

 • do Unii Światłowodowej przystąpiły już 53 gminy. Samorządy aktywnie propagują rozwój społeczeństwa informacyjnego i pozyskują od mieszkańców deklaracje zainteresowania budową przyłączy. Szczególne uznanie należy się gminie Czarna Dąbrówka, w której zebrano ich aż 500. W tej właśnie gminie już wkrótce pojawi się ławeczka interaktywna z możliwością ładowania urządzeń mobilnych oraz Wi-Fi, wyposażona w panele solarne,

 

 • zakończyliśmy realizację dwóch projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych: Szerokopasmowy Powiat Słupski i Szerokopasmowy Powiat Bytowski. Nowa infrastruktura światłowodowa zbudowana z dofinansowaniem POPC objęła swoim zasięgiem ponad 3 tysiące gospodarstw domowych w gminach: Czarna Dąbrówka – 732; Bytów – 397; Główczyce - 1118; Smołdzino - 536; Ustka – 657. Mieszkańcy ponad 1000 gospodarstw domowych korzystają już usług szerokopasmowych dostarczanych przez Orange.  Na dzień 11.10.2018r. planowane jest uroczyste zakończenie projektu „Szerokopasmowy Powiat Słupski”,

 

 • pełną parą ruszyła realizacja 4 kolejnych projektów szerokopasmowych z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Ich zasięg jest o rząd wielkości większy niż zasięg zakończonych już projektów w powiatach Słupskim i Bytowskim. W perspektywie 2020 dostęp do sieci światłowodowej Orange uzyska blisko 50 tys. gospodarstw domowych, w 109 gminach i w ponad 800 miejscowościach, praktycznie na terenie całego województwa,

 

 • w ramach projektów POPC podłączamy do sieci światłowodowej 467 szkół. Dzięki współpracy z Państwem, w szybkim tempie pozyskaliśmy Umowy Udostępnienia Nieruchomości umożliwiające realizację prac inwestycyjnych na terenie szkół. 80% Jednostek Oświatowych jest już gotowych do zgłoszenia, do operatora sieci OSE – w ramach programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Projekt prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji  we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

 

 • dodatkowo w ramach inwestycji finansowanych ze środków własnych, Orange objął infrastrukturą światłowodową także ponad 41 tysięcy gospodarstw domowych.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za spotkanie dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), współfinansowanego ze środków UE. Skala tego projektu sprawia, że może on wywrzeć istotny wpływ na sytuację w Państwa gminach. Jesteśmy przekonani, że rozwój społeczeństwa informacyjnego pociągnie za sobą poprawę jakości życia mieszkańców, jak również zwiększenie lokalnej przedsiębiorczości na terenach, gdzie do tej pory barierę stanowił brak dostępu do odpowiednich środków komunikacji.

Zgodnie z zasadami dofinansowania budowana infrastruktura ma charakter otwarty, tj. jest udostępniana zainteresowanym operatorom na zasadach hurtowych. Inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Wykonawcą prac projektowo-budowlanych jest firma Alcatel- Lucent Polska sp. z o.o., w imieniu której wiodącym podwykonawca jest firma TP Teltech, która przygotowuje obecnie założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji. W kwietniu 2018r. będziemy mogli przedstawić Państwu szczegółowy zakres inwestycji (listy adresowe gospodarstw domowych – „białych plam”, do których doprowadzimy światłowód) oraz harmonogram realizacji poszczególnych modułów inwestycyjnych.

W następnym kroku zaprosimy mieszkańców do potwierdzenia zainteresowania budową przyłączy do budynków (poprzez przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji -  wzór w załączeniu). Na etapie projektowym w przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej wymagana jest zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych oraz szkół wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Warto dodać, że deklaracje od mieszkańców budynków, które nie znajdują się w zbiorze adresów zgłoszonych przez nas do CPPC, będą rozpatrywane indywidualnie, pod katem możliwości realizacji w ramach inwestycji własnych Orange. Dołożymy starań, aby objąć inwestycją jak największą liczbę zainteresowanych mieszkańców. Wszelkie ułatwienia inwestycyjne i ewentualne obniżenie kosztów np. opłat za zajęcie pasa drogowego będą sprzyjały poszerzeniu zakresu inwestycji.

Poniżej krótkie podsumowanie planowanych działań Orange i proponowanego zaangażowania po stronie Gmin:

Orange:

 • dostarczenie materiałów komunikacyjnych - zrealizowano
 • współpraca z JST na etapie realizacji budowy sieci światłowodowej do szkół – od marca wizje lokalne wykonawcy w szkołach  
 • przedstawienie zakresu POPC 2 - punktów adresowych – koniec kwietnia
 • dostarczenie tabletu oraz przeszkolenie wytypowanych osób celem pozyskiwania zgód od mieszkańców – po przedstawieniu zapotrzebowania przez JST
 • realizacja potrzeb zgłoszonych przez JST po uprzedniej analizie z uwzględnieniem obszarów rozwijanych się - sukcesywnie
 • utrzymania komunikacji z JST o postępach prac inwestycyjnych - cyklicznie
 • przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami - zgodnie z przygotowanym harmonogramem dla danej JST
 • wykonanie 80% szkół - do sierpnia br.

Po stronie JST:

 • wytypowanie osób do pozyskiwania deklaracji na teblecie - marzec
 • współpraca lokalnych władz z Orange na etapie komunikacji inwestycji –od kwietnia
 • zastosowanie możliwych ulg podczas realizacji inwestycji np. za zajęcie pasa drogowego, obniżenie podatków od budowli na terenie UG - marzec
 • badanie zainteresowania mieszkańców dostępem do sieci światłowodowej poprzez pozyskiwanie zgód na budowę przyłączy do budynków - od kwietnia do czerwca
 • współpraca  przy prowadzeniu uzgodnień  formalno-prawnych w trybie maksymalnie skróconym  - sukcesywnie
 • wsparcie w pozyskiwaniu niezbędnych zgód od zarządców nieruchomości- sukcesywnie

Szczegółowe informacje o możliwości zaangażowania się Państwa w w/w działania wyszczególnione są w liście dobrych praktyk, która została sporządzona na podstawie dotychczasowej współpracy z różnymi JST. Liczymy na zwrotną informację na jakie udogodnienia podczas realizacji inwestycji możemy liczyć z Państwa strony.

Krótkoterminowo, proponujemy dalsze kroki:

 1. Wytypowanie osób do współpracy z każdej Gminy ( tym z Państwa, którzy przekazali tę informację dziękujemy)
 2. Przystąpienie do pozyskiwania zgód na obszarach objętych inwestycjami POPC po analizie punktów adresowych przez wykonawcę (od kwietnia)
 3. Wytypowanie osób do pozyskiwania zgód – odręczy podpis na urządzeniu elektronicznym, tablecie  
 4. Określenie zakresu wsparcia zgodnie z załączoną listą
 5. Określenie dalszych form współpracy i działań komunikacyjnych.

 

Przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

W załączeniu:

 • Lista dobrych praktyk
 • Prezentacja ze spotkania
 • Propozycja Regulaminu konkursu

 

Poniżej do pobrania porozumienie:

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych.