W trakcie swojej działalności Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich nawiązało współpracę z uczelniami oraz instytucjami zarówno z terenu Pomorza jak i całej Polski, m.in.:

Uczelnie:

 • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Instytucje:

 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Konwent Starostów Województwa Pomorskiego
 • Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Pomorskie Stowarzyszenie Sołtysów
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Pomorska Izba Rolnicza
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Agencja Rozwoju Pomorza
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Ochotnicze Hufce Pracy