Współpraca

W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie nawiązało współpracę z uczelniami oraz instytucjami zarówno z terenu Pomorza jak i całej Polski, m.in.:

Uczelnie:

 • Uniwersytet Gdański,
 • Politechnika Gdańska,
 • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku.

Instytucje:

 • Ministerstwa,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Pomorski Urząd Wojewódzki,
 • Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Toruniu i Szczecinku,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze w Gdańsku i Słupsku
 • Pomorska Izba Rolnicza,
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy,
 • Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych.