Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy

W dniu 22 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Marzena Sobczak Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP, Tadeusz Styn Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP, Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP , Tomasz Jewsienia Geodeta Województwa Pomorskiego Z-ca Dyrektora Departamentu Majątku i Geodezji UMWP oraz Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR.

Program konferencji obejmował następujące tematy:  

 • Informacja nt. zmian wprowadzonych nową ustawą prawo wodne
 • Zmiany w gospodarce odpadami
 • Weryfikacja granic Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie województwa pomorskiego
 • Rola Planów Urządzeniowo-Rolnych w rozwoju gmin

Materiały do pobrania:

„Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych”

W dniu 15 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Grzegorz Bebłowski Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych, apl adw. Olga Walaszkowska Kancelaria Prawna Sykuna - Barczewski - Partnerzy, Jakub Stachyra Dyrektor  firma Wektor Wiedzy.

Program konferencji obejmował następujące tematy:  

 • Wybrane zagadnienia z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 • Udzielanie zamówień publicznych w kontekście wymierzania korekt za naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Elektroniczne tworzenie postępowania o Zamówienie Publiczne

Materiały do pobrania:

„Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”

W dniu 21 lutego br. w Gdańsku odbyło się spotkanie „Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”. Głównym tematem spotkania była budowa infrastruktury światłowodowej w ramach I i II konkursu I osi POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, którego beneficjentem w czterech obszarach województwa pomorskiego jest firma Orange Polska. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Marcin Łukasiewicz przedstawiciel Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM WP, przedstawicie firmy Orange Polska. Szczegółowe Informacje nt. realizacji projektu znajdują się w zakładce Polska Cyfrowa.

Materiały do pobrania:

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 lutego w Sali Konferencyjnej Centrum Hurtowego Renk odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP. W posiedzeniu udział wzięli także: Sławomir Niecko Prezes Renk, Jerzy Auksztol Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, podinsp. Iwona Kuczyńska Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, kom. Magdalena Falkowska Z-ca Naczelnika WP KWP w Gdańsku, nadkom. Arkadiusz Socha Koordynator wojewódzki KMZB, Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR, Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora WBGiTR w Gdańsku, Aneta Grzębska Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Adam Kwiatkowski b. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zarząd podczas posiedzenia złożył podziękowania za dotychczasową współpracę Adamowi Kwiatkowskiemu. Dziękujemy gospodarzowi Centrum Hurtowego Renk dr inż. Sławomirowi Niecko za gościnę oraz zaprezentowanie roli rynków hurtowych.

 

Porządek posiedzenia obejmował:

 1. Rola rynków hurtowych.
 2. Porozumienie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.
 3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 4. Rola Planów Urządzeniowo-Rolnych w rozwoju gmin.
 5. Zadania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
 6. Zgromadzenie Ogólne ZGP. 

"Odliczanie VAT przez JST"

W dniu 19 stycznia w Gdańsku obyło się seminarium pn. „Odliczanie VAT przez JST”. Szkolenie poprowadził  mec. Michał Kostrzewa z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners. Uczestnikami byli przedstawiciele gmin z województwa pomorskiego. 

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 

 1. Korekta roczna w styczniu 2018 r.
 2. Prewspółczynnik VAT.
 3. Odliczanie VAT od wydatków majątkowych (inwestycyjnych).
 4. Zakładane zmiany w VAT – płatność podzielona (split payment); założenia i potencjalne skutki rewolucyjnej zmiany.
 5. Kwalifikowalność VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych.

Spotkanie noworoczne

Wójtowie, starostowie, przedstawiciele administracji rządowej oraz służb mundurowych spotkali się 11 stycznia br. w ośrodku „Venus” nad Jeziorem Łapińskim na noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez  Związek Gmin Pomorskich oraz gminę Kolbudy.

Posiedzenie Rady Federacji Związków Gmin i Powiatów RP

9 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Gmin i Powiatów RP zrzeszających ponad 1000 gmin, powiatów i województw RP.

IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”

W dniu 6 grudnia w Chmielnie odbyła się IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”. 

Seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”

W dniu 5 grudnia w Cieplewie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”.

Szkolenie "Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów..."

W dniu 8 listopada w Gdańsku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym”.

Konferencja "Finanse Publiczne"

W dniu 6 listopada br. w Gdańsku odbyła się konferencja z zakresu finansów publicznych.

Kolejna gmina – Czarna Woda w Związku Gmin Pomorskich. Największym Związku na pomorzu. Dziękujemy władzom gminy za podjętą decyzję.