Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczam ofertę Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku, partnera Związku Gmin Pomorskich.

Oferta dotyczy naboru na kierunki inżynierskie z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej oraz studiów podyplomowych.

 

 

Z poważaniem,

Błażej Konkol

Prezes Zarządu Związku Gmin Pomorskich

Gdańsk, 17.07.2018r.

 

Informacja z posiedzenia OPOS w dniu 06.07.2018r. - Olsztyn

 

W dniu 06.07.2018r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W trakcie obrad podjęto następujące stanowiska:

 1. Stanowisko w sprawie: aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia.
 2. Stanowisko w sprawie: postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych.
 3. Stanowisko w sprawie: potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych.
 4. Stanowisko w sprawie: ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych.
 5. Stanowisko w sprawie: potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej.

Poza stanowiskami podjęto decyzję o wystąpieniu z pismem do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych (pismo w załączniku).

Podjęto również decyzję w sprawie kontynuacji działań dotyczących ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy. Pan Andrzej Maciejewski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zobowiązał się pomóc w tej sprawie i wystąpić do Biura Analiz Sejmowych o opinie.  

Na zakończenie obrad odbyło się przekazanie prezydencji Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.

Stanowiska w załączniku.

 

Bogdan Dombrowski

Dyrektor Biura Związku Gmin Pomorskich

Podsumowanie 22 Konferencji "Miasta w Internecie"

Szanowni Państwo,

Uczestniczki i Uczestnicy 22KMWI,

serdecznie dziękujemy za udział w 22 Konferencji „Miasta w Internecie”. Mamy nadzieję, że dni spędzone w Gdańsku były dla Państwa czasem produktywnej i merytorycznej refleksji oraz wartościowych dyskusji. Głównym tematem tegorocznego spotkania, przewijającym się przez kilka bloków tematycznych i debat, okazała się współpraca samorządów o Rządu RP. Od lat niestety niezadowalająca, tak na polu merytorycznym, jak i organizacyjnym – co przyznał podczas swojego wystąpienia także minister Marek Zagórski.

Mamy nadzieję, że wnioski  z debat z udziałem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, a także przedstawicielki Ministerstwa Cyfryzacji złożyły się na „cegiełkę”, która zostanie wykorzystana dla konstrukcji nowego programu wspólnych działań resortu i samorządów, ukierunkowanego na rozwiązywanie konkretnych problemów dnia codziennego, ale i na wyzwania kolejnej dekady XXI wieku. SMWI zamierza aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad kształtem tego „nowego otwarcia” między samorządami a resortem. 

Postulaty samorządowe, zgłoszone podczas 22KMWI, zebraliśmy w dokumencie nazwanym GDAŃSKI DEKALOG CYFROWY 2018, który załączam. Mam nadzieję, że będą one impulsem do dalszej dyskusji w środowisku samorządowym. Liczymy także na Państwa głosy - uwagi, stanowiska i inspiracje, które prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub umieszczać w profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/miastawinternecie/.

Przypominam, iż obszerna relacja z konferencji, wszystkie prezentacje, serwis fotograficzny i materiały wideo są dostępne w serwisie www.22.kmwi.pl. Zachęcam także do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam sformatować kolejną,  23 Konferencję zgodnie z Państwa oczekiwaniami: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyfuB3Y35jAf_3FlXy3tX8-FQ1chGs6G7x9mnoiuqX6-Pjw/viewform.

 

Do pobrania projekt Gdańskiego dekalogu cyfrowego: 

 

Do zobaczenia za rok!

Krzysztof Głomb
Prezes
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Dzień Samorządu Terotorialnego

W dniu 4 czerwca w Chmielnie odbyły się coroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W tym roku zorganizowane wspólnie z Konwentem Starostów oraz Związkiem Miast i Gmin Morskich. W uroczystości wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedstawiciele samorządów gminnych z województwa pomorskiego. Na tegoroczne obchody licznie przybyli również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, przedstawiciel Wojewody Pomorskiego Dyrektor Generalny Andrzej Spiker oraz wiele instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych ze Związkiem Gmin Pomorskich. Gości i uczestników uroczystości powitali gospodarze spotkania: Błażej Konkol Prezes Związku Gmin Pomorskich, Mirosław Czapla Przewodniczący Konwentu Starostów oraz Grzegorz Walczukiewicz Dyrektor Związku Miast i Gmin Morskich.

W swoim wystąpieniu Błażej Konkol podkreślił, że  jego marzeniem jest aby nadchodzące wybory samorządowe były sprawiedliwe, życzył włodarzom gmin aby otrzymali jednogłośne absolutorium a tym, którzy mają już to za sobą złożył gratulacje.

Mirosław Czapla : Bardzo się cieszymy, że jako powiaty możemy świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Utworzenie powiatów wyzwoliło wielki potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych oraz pozwoliło na zrealizowanie wielu inwestycji: modernizujących sieć dróg, infrastrukturę szpitali, szkół ponadgimnazjalnych, domów dziecka czy tez domów pomocy społecznej. Dzięki temu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, okres tak krótkiego lecz intensywnego funkcjonowania powiatów, stał się epoką ogromnego rozwoju lokalnego. Nadal mamy problemy – m.in. z niskimi subwencjami oświatowymi czy kontraktami dla szpitali. Niestety powiaty nadal nie mają umocowania w Konstytucji RP, ale jako członkowie Związku Powiatów Polskich o to zabiegamy.

Grzegorz Walczukiewicz złożył uczestnikom uroczystości życzenia od Związku Miast i Gmin Morskich.

Wykład na temat przyszłości samorządu terytorialnego wygłosił Mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Swoje wystąpienia mieli również Wicemarszałek Trawicki, który podkreślał rolę samorządu terytorialnego po 1990 roku, jego tworzenie oraz zadania, które przez lata były realizowane. Szczególnie zwrócił uwagę na pierwsze kadencje samorządu gminnego. Pan Andrzej Spiker Dyrektor Generalny przekazał gratulacje i podziękował za współpracę samorządów z administracją rządową szczebla wojewódzkiego.

Doświadczeniami z wprowadzania reformy samorządu terytorialnego oraz początki funkcjonowania gmin podzieliła się Małgorzata Gładysz b. Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.

Gratulacje oraz podziękowania za współpracę przekazali również licznie przybyli goście.

Związek Gmin Pomorskich zaprasza do udziału w 22 konferencji „Miasta w Internecie” która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2018r. w Gdańsku ( Europejskie Centrum Solidarności). Związek Gmin Pomorskich Polskich jest w tym roku oficjalnym Partnerem tego wydarzenia w związku z powyższym udział przedstawicieli gmin ZGP w seminarium dla informatyków  w dniu 29.06.2017 jest bezpłatny.

 

22 Konferencja „Miasta w Internecie” odbywa się pod hasłem ROK 2018: PUZZLE CYFROWEJ POLSKI - Miasta przyszłości – Technologie transformacji - Cyfrowa szkoła i adresowana jest – jak co roku do osób związanych z rozwojem cyfrowym w samorządach lokalnych i regionalnych (w tym sekretarzy gmin i informatyków samorządowych).

W tym roku poświęcona będzie „gorącym” tematom cyfryzacji wynikającym z agendy rządowej i zbliżających się wyborów samorządowych. W jej programie  znalazły się m.in. takie tematy:

 • plany resortu cyfryzacji odnośnie rozwoju e-usług publicznych, także świadczonych przez samorządy lokalne - przedstawi je minister Marek Zagórski,
 • finansowanie projektów informatyzacyjnych (głównie administracji i edukacji) w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 (prezentacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)
 • wprowadzanie cyfrowych dokumentów tożsamości, w tym m-dokumentów (dokumentów w smartfonie), szczególnie w kontekście nowego, obowiązkowego wzoru legitymacji uczniowskiej (Ministerstwo  Cyfryzacji),
 • wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu dla uzyskania przewag w zbliżającej się kampanii wyborczej (blok szkoleniowy dla startujących w wyborach),
 • cyfrowa modernizacja szkół – zapewnienie szerokopasmowego Internetu w kontekście niezbędnych inwestycji samorządu w infrastrukturę dostępową w szkołach (temat ważny, bo z środków programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie będzie można finansować infrastruktury w samej szkole, zatem Internet skończy się na… ścianie szkoły), 
 • zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach w świetle nowego prawa oświatowego (jako nowy, od września 2017r., obowiązek organów prowadzących i dyrektorów szkół),
 • analiza wdrażania  przepisów rozporządzenia RODO w urzędach gmin i jednostkach podległych - praktyki kontrolne, najważniejsze błędy w realizacji przepisów RODO, których należy się wystrzegać (dr Maciej Kawecki z MC, twórca projektu ustawy wprowadzającej rozporządzenie w Polsce),
 • wprowadzenie do urzędów gmin i jednostek podległych obrotu bezgotówkowego w kontaktach z mieszkańcami jako element podnoszenia jakości e-usług świadczonych przez samorządy (Krajowa Izba Rozliczeniowa, Ministerstwo Innowacji i Technologii)
 • obowiązek wdrożenia tzw. e-faktur strukturalnych w praktyce urzędów gmin z chwilą wejścia w życie nowej ustawy nakazującej korzystanie z ogólnopolskiej platformy internetowej do obsługi wszystkich postępowań publicznych (prezentacja ILIM – instytutu odpowiedzialnego za wdrożenie platformy),
 • innowacyjne rozwiązania dla smart cities, w tym budowa infrastruktury 5G ich rozwój – plany Ministerstwa Cyfryzacji oraz wiodących firm,
 • przyczyny niepowodzeń w wprowadzaniu e-usług publicznych na styku samorząd – Rząd (Krzysztof Dyki, członek Zarządu ZUS ds. informatyzacji) 
 • status informatyka samorządowego – problem z relatywnie niskimi płacami jakie możemy zaoferować profesjonalistom informatykom, ich miejsce w strukturze urzędów oraz zakres obowiązków. 

29 czerwca w godzinach 10:00 – 12:00 zaplanowaliśmy specjalny element programu adresowany głównie do członków ZGP, a to seminarium zatytułowane: INFORMATYK W URZĘDZIE – PROFESJONALISTA, CZY ZŁOTA RĄCZKA? , poświęcone dyskusji na temat pozycji zawodu informatyka w administracji lokalnej i regionalnej, warunkom pracy informatyków w sektorze publicznym oraz możliwościom rozwojowym informatyków samorządowych. W jego ramach zaplanowaliśmy także dyskusję na temat postulatów środowiska informatyków samorządowych adresowanych do Ministerstwa Cyfryzacji. Organizatorzy zadeklarowali, iż postulaty sformułowane podczas seminarium zostaną w postaci specjalnej petycji  przekazane na ręce Ministra Cyfryzacji jako głos środowiska.  Udział w tej części konferencji dla członków ZGP jest bezpłatny.    

 

Zakres tematyczny konferencji jest jeszcze szerszy, iż każdy z członków ZGP znajdzie w nim interesujące go zagadnienia. Prelegentami konferencji są wysocy rangą przedstawiciele resortów, eksperci dziedzinowi oraz doświadczeni samorządowcy. 22KMWI stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi, dyskusji i spotkań kuluarowych, także w trakcie 2 wieczorów integracyjnych. Organizatorzy zapewniają kolację 27 i 28 czerwca, obiad 28 czerwca oraz koktajl na zakończenie konferencji, 29 czerwca w południe. Stale aktualizowany program konferencji jest dostępny w serwisie: http://22.kmwi.pl/.

 

Koszt udziału w 3-dniowej  konferencji dla przedstawicieli gmin - członków ZGP wynosi 150 zł + VAT, co przy powyższych świadczeniach ma charakter zgoła symboliczny. Zgłoszenia należy dokonywać obowiązkowo poprzez specjalny moduł rejestracyjny: https://22.kmwi.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego  z dopiskiem w rubryce „Notatki”: Opłata zniżkowa 150 zł + VAT dla członków ZGP.

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela dyrektor programowy konferencji p. Krzysztof Głomb (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 605 290 500). 

Seminarium dot. bezpieczeństwa publicznego

W dniu 11 czerwca br. w Gdańsku odbyło się seminarium dot. bezpieczeństwa publicznego, w którym uczestniczył Ppłk Jarosław Wolski przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Gdańsku. W

Program spotkania obejmował:

 1. Profilaktyka - katalog właściwych zachowań wobec zagrożeń informacyjnych
 2. Wybrane zagadnienia z działalności obcych służb specjalnych

 

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie oraz urzędnicy samorządowi z województwa pomorskiego. Wnioski wynikające ze spotkania potwierdzają ważność tematyki i konieczność realizacji dla szerszej grupy przedstawicieli samorządów i jednostek gminnych.

Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy

W dniu 22 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy”.

„Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych”

W dniu 15 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”.