Stan zagrożenia epidemicznego spowodował liczne zastoje i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wśród lokalnych przedsiębiorców.

Wspólny apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego

 Wspólne oświadczenie (nr 3) Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego (lista poniżej) dot. podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Wspólne oświadczenie (nr 2) Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego (lista poniżej) dot. podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Gminy i powiaty już od 1.04.br. mogą wnioskować o pieniądze na zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu potrzebnego do zdalnych lekcji. Wiecej informacji na stronie https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Rada Gminy Ustka dnia 28 lutego br podjęła Uchwałę Nr XV.203.2020 w spawie przystąpienia Gminy Ustki do Związku Gmin Pomorskich.

 14 lutego 2020r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nową edycję POWER 2.18 – konkurs nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

Podczas XXI sesji w dniu 28 lutego 2020r. Rada Gminy Łęczyce podjęła uchwałę Nr XXI/9/2020 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pomorskich.

Relacja z konferencji naukowej "Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia"

W dniu 4 marca br. w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa pn. " Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia".

Relacja z konferencji pn. "Czyste Powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii"

W dniu 25 lutego br. w sali konferencyjnej Jeziornej Osady w Gnojewie w gminie Miłoradz odbyła się konferencja pn. " Czyste powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii".

Relacja z konferencji pn. " Kluczowe źródła kosztów w oświacie"

W dniu 18 lutego br. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja pn. "Kluczowe źródła kosztów w oświacie".