Sympozjum Rolnicze pn. "Przyszłość Pomorskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w dobie postępujących zmian klimatycznych i globalizacji rynków rolnych"

Prezes Związku Gmin Pomorskich wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego zapraszają do udziału w Sympozjum Rolniczym, którego tematem przewodnim będzie przyszłość pomorskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w dobie postępujących zmian klimatycznych i globalizacji rynków rolnych.