Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy

W dniu 22 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy”.

„Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych”

W dniu 15 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”. 

„Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”

W dniu 21 lutego br. w Gdańsku odbyło się spotkanie „Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 lutego w Sali Konferencyjnej Centrum Hurtowego Renk odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP.

"Odliczanie VAT przez JST"

W dniu 19 stycznia w Gdańsku obyło się seminarium pn. „Odliczanie VAT przez JST”.

Spotkanie noworoczne

Wójtowie, starostowie, przedstawiciele administracji rządowej oraz służb mundurowych spotkali się 11 stycznia br. w ośrodku „Venus” nad Jeziorem Łapińskim na noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez  Związek Gmin Pomorskich oraz gminę Kolbudy.

Posiedzenie Rady Federacji Związków Gmin i Powiatów RP

9 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Gmin i Powiatów RP zrzeszających ponad 1000 gmin, powiatów i województw RP.

IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”

W dniu 6 grudnia w Chmielnie odbyła się IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”. 

Seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”

W dniu 5 grudnia w Cieplewie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”.

Szkolenie "Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów..."

W dniu 8 listopada w Gdańsku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym”.