Relacja z dwudniowej konferencji pn. "Zadania Samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego"

W dniach 24-25.09.2019r. w Centrum Konferencyjnym Hotel Orle w Gdańsku Sobieszewie odbyła się dwudniowa konferencja pn. " Zadania Samorządów lokalnych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego".

Podczas XIII sesji w dniu 17 września 2019r. Rada Gminy Słupsk podjęła uchwałę Nr XIII/131/2019 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pomorskich.

Relacja z konferencji pn "Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane"

W dniu 5 września 2019r. w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja pn "Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane".

Relacja z seminarium pn "Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi"

 W dniu 20 sierpnia 2019r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach odbyło się seminarium pn " Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi".

Relacja z seminarium pn "Podatki i opłaty lokalne"

W dniu 3 lipca 2019r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się seminarium pn "Podatki i opłaty lokalne". 

Relacja z konferencji pn "Polska Cyfrowa 2020"

W dniu 30 maja 2019r. w Starostwie Powiatowym w Bytowie, odbyła się konferencja pn"Polska Cyfrowa 2020"