Wspólny Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców (powołanego przez 12 organizacji pracodawców z woj. pomorskiego - lista poniżej)   dot. uproszczenia prawa służącego ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy.

 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o żądaniach udostępniania spisu wyborców w celu realizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich, Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Wspólny apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego

 Wspólne oświadczenie (nr 3) Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego (lista poniżej) dot. podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.