Seminarium pn. „Promocja przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej”.

W dniu 27 września br. w Grabówku (gm. Nowa Karczma) obyło się seminarium pn. „Promocja przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej”.

Relacja z konferencji pn. „Edukacja – nowy system edukacji”.

W dniu 19 września br. w Gdańsku obyła się konferencja pn. „Edukacja – nowy system edukacji”.  

W dniu 11 lipca br. w Sali Herbowej UM w Gdańsku odbyło się seminarium pn. „Wpływ projektowanych zmian w ustawie o finansach publicznych na sytuację finansową JST.”, którego uczestnikami byli wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy gmin województwa pomorskiego.

Z okazji 25-lecia działalności Związek Gmin Pomorskich otrzymał liczne gratulacje i życzenia.

W dniu 13 lipca br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie umów z Partnerami KSOW na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017.