Relacja z dwudniowej konferencji pn. „Bieżące wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2022r. odbyła się konferencja pn. „Bieżące wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie” realizowana w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w Kozim Grodzie w Pomlewie w gminie Przywidz.

Relacja z Jubileuszu 30-lecia ZGP

W dniu 2 czerwca 2022r. na Zamku w Gniewie odbyły się obchody Jubileuszu XXX-lecia Związku Gmin Pomorskich .  

Związek Gmin Pomorskich objął Patronatem środowiskowym IX Kongres Zarządzania Administracją Samorządową w dn. 24-25 maja 2022 r. w Płocku

W dniu 6 kwietnia 2022r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium pt. "aktualne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w gminach".

 

Rada Miejska w Bytowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Gmin Pomorskich.

Konferencja „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”, 25-26 listopada 2021 r.

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”.

Poniżej znajdują się pisma Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęcające do udziału w badaniu gmin w obszarze telekomunikacji. Celem analizy jest ocena obecnej sytuacji oraz promowanie dobrych praktyk wśród jednostek samorządu terytorialnego, zmierzających do usprawnienia procesu decyzyjnego towarzyszącego inwestycjom w sieci zapewniające dostęp do szybkiego Internetu.

 

Rada Miejska w Prabutach dnia 27 października 2021r. podjęła uchwałę nr XLII/274/2021 o przystąpieniu Gminy Prabuty do Związku Gmin Pomorskich.