Rada Miejska w Bytowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Gmin Pomorskich.

Konferencja „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”, 25-26 listopada 2021 r.

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”.

Poniżej znajdują się pisma Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęcające do udziału w badaniu gmin w obszarze telekomunikacji. Celem analizy jest ocena obecnej sytuacji oraz promowanie dobrych praktyk wśród jednostek samorządu terytorialnego, zmierzających do usprawnienia procesu decyzyjnego towarzyszącego inwestycjom w sieci zapewniające dostęp do szybkiego Internetu.

 

Rada Miejska w Prabutach dnia 27 października 2021r. podjęła uchwałę nr XLII/274/2021 o przystąpieniu Gminy Prabuty do Związku Gmin Pomorskich. 

Relacja z seminarium pn. "Wpływ nowelizacji u.c.p.g. na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi"

W dniu 21 października 2021r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach odbyło się seminarium pn. "Wpływ nowelizacji u.c.p.g. na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi".

Konferencja  pt. „Perspektywy rozwoju Pomorza w latach 2021 – 2027 z uwzględnieniem obszarów wiejskich”

W dniach 23-24 września 2021r. w sali konferencyjnej Hotelu Lido w Juracie odbyła się konferencja pt. Perspektywy rozwoju Pomorza w latach 2021 – 2027 z uwzględnieniem obszarów wiejskich.

 

W dniu 14 września 2021r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się seminarium z zakresu zamówień publicznych.