Drukuj
Kategoria: Polska Cyfrowa

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za spotkanie dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), współfinansowanego ze środków UE. Skala tego projektu sprawia, że może on wywrzeć istotny wpływ na sytuację w Państwa gminach. Jesteśmy przekonani, że rozwój społeczeństwa informacyjnego pociągnie za sobą poprawę jakości życia mieszkańców, jak również zwiększenie lokalnej przedsiębiorczości na terenach, gdzie do tej pory barierę stanowił brak dostępu do odpowiednich środków komunikacji.

Zgodnie z zasadami dofinansowania budowana infrastruktura ma charakter otwarty, tj. jest udostępniana zainteresowanym operatorom na zasadach hurtowych. Inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Wykonawcą prac projektowo-budowlanych jest firma Alcatel- Lucent Polska sp. z o.o., w imieniu której wiodącym podwykonawca jest firma TP Teltech, która przygotowuje obecnie założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji. W kwietniu 2018r. będziemy mogli przedstawić Państwu szczegółowy zakres inwestycji (listy adresowe gospodarstw domowych – „białych plam”, do których doprowadzimy światłowód) oraz harmonogram realizacji poszczególnych modułów inwestycyjnych.

W następnym kroku zaprosimy mieszkańców do potwierdzenia zainteresowania budową przyłączy do budynków (poprzez przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji -  wzór w załączeniu). Na etapie projektowym w przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej wymagana jest zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych oraz szkół wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Warto dodać, że deklaracje od mieszkańców budynków, które nie znajdują się w zbiorze adresów zgłoszonych przez nas do CPPC, będą rozpatrywane indywidualnie, pod katem możliwości realizacji w ramach inwestycji własnych Orange. Dołożymy starań, aby objąć inwestycją jak największą liczbę zainteresowanych mieszkańców. Wszelkie ułatwienia inwestycyjne i ewentualne obniżenie kosztów np. opłat za zajęcie pasa drogowego będą sprzyjały poszerzeniu zakresu inwestycji.

Poniżej krótkie podsumowanie planowanych działań Orange i proponowanego zaangażowania po stronie Gmin:

Orange:

Po stronie JST:

Szczegółowe informacje o możliwości zaangażowania się Państwa w w/w działania wyszczególnione są w liście dobrych praktyk, która została sporządzona na podstawie dotychczasowej współpracy z różnymi JST. Liczymy na zwrotną informację na jakie udogodnienia podczas realizacji inwestycji możemy liczyć z Państwa strony.

Krótkoterminowo, proponujemy dalsze kroki:

  1. Wytypowanie osób do współpracy z każdej Gminy ( tym z Państwa, którzy przekazali tę informację dziękujemy)
  2. Przystąpienie do pozyskiwania zgód na obszarach objętych inwestycjami POPC po analizie punktów adresowych przez wykonawcę (od kwietnia)
  3. Wytypowanie osób do pozyskiwania zgód – odręczy podpis na urządzeniu elektronicznym, tablecie  
  4. Określenie zakresu wsparcia zgodnie z załączoną listą
  5. Określenie dalszych form współpracy i działań komunikacyjnych.

 

Przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

W załączeniu: