Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Pomorskich w 2019r. :