Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Pomorskich w kadencji 2015-2018r. :