Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Pomorskich w 2018r.: