Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Pomorskich w 2017r.:  

Podsumowanie działalności w 2017 rokuPopularne