Legislacja

Kategoria: Legislacje
Plików:
Stanowisko w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 969.28 KB
System
Pobrany 90
Stanowisko w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.26 MB
System
Pobrany 74
Stanowisko w sprawie opłaty miejscowej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.65 MB
System
Pobrany 94
Stanowisko w sprawie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.02 MB
System
Pobrany 83
Stanowisko w sprawie ustawy prawo energetyczne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 82
Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 82
Stanowisko w sprawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 66
Stanowisko w sprawie rozliczenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.19 MB
System
Pobrany 80
Stanowisko w sprawie renty planistycznej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 963.59 KB
System
Pobrany 58
Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 2.11 MB
System
Pobrany 42
Stanowisko w sprawie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.28 MB
System
Pobrany 57
Stanowisko w sprawie instrukcji kancelaryjnej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1 MB
System
Pobrany 60
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 72
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli MEN
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 2.03 MB
System
Pobrany 52
Stanowisko w sprawie decyzji środowiskowej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1004.85 KB
System
Pobrany 68
Stanowisko w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1022.63 KB
System
Pobrany 45
Stanowisko w sprawie ustawy o odpadach
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 934.22 KB
System
Pobrany 49
Stanowisko w sprawie ustawy o drogach publicznych
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.64 MB
System
Pobrany 61
Stanowisko w sprawie ustawy Karty Nauczyciela
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.7 MB
System
Pobrany 54
Stanowisko w sprawie przepisu art. 251-4 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1020.76 KB
System
Pobrany 53