Legislacja

Kategoria: Legislacje
Plików:
Stanowisko w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 969.28 KB
System
Pobrany 636
Stanowisko w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.26 MB
System
Pobrany 659
Stanowisko w sprawie opłaty miejscowej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.65 MB
System
Pobrany 604
Stanowisko w sprawie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.02 MB
System
Pobrany 601
Stanowisko w sprawie ustawy prawo energetyczne Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 613
Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 623
Stanowisko w sprawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 600
Stanowisko w sprawie rozliczenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.19 MB
System
Pobrany 559
Stanowisko w sprawie renty planistycznej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 963.59 KB
System
Pobrany 496
Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 2.11 MB
System
Pobrany 451
Stanowisko w sprawie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.28 MB
System
Pobrany 488
Stanowisko w sprawie instrukcji kancelaryjnej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1 MB
System
Pobrany 504
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 536
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli MEN Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 2.03 MB
System
Pobrany 504
Stanowisko w sprawie decyzji środowiskowej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1004.85 KB
System
Pobrany 583
Stanowisko w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1022.63 KB
System
Pobrany 470
Stanowisko w sprawie ustawy o odpadach Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 934.22 KB
System
Pobrany 482
Stanowisko w sprawie ustawy o drogach publicznych Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.64 MB
System
Pobrany 497
Stanowisko w sprawie ustawy Karty Nauczyciela Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.7 MB
System
Pobrany 472
Stanowisko w sprawie przepisu art. 251-4 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1020.76 KB
System
Pobrany 465