Legislacja

Kategoria: Legislacje
Plików:
Stanowisko w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 969.28 KB
System
Pobrany 131
Stanowisko w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.26 MB
System
Pobrany 129
Stanowisko w sprawie opłaty miejscowej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.65 MB
System
Pobrany 139
Stanowisko w sprawie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.02 MB
System
Pobrany 118
Stanowisko w sprawie ustawy prawo energetyczne Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 141
Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 133
Stanowisko w sprawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.01 MB
System
Pobrany 95
Stanowisko w sprawie rozliczenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.19 MB
System
Pobrany 125
Stanowisko w sprawie renty planistycznej
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 963.59 KB
System
Pobrany 97
Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 2.11 MB
System
Pobrany 81
Stanowisko w sprawie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.28 MB
System
Pobrany 96
Stanowisko w sprawie instrukcji kancelaryjnej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1 MB
System
Pobrany 106
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 5.01 MB
System
Pobrany 127
Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli MEN
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 2.03 MB
System
Pobrany 95
Stanowisko w sprawie decyzji środowiskowej Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1004.85 KB
System
Pobrany 131
Stanowisko w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1022.63 KB
System
Pobrany 77
Stanowisko w sprawie ustawy o odpadach
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 934.22 KB
System
Pobrany 83
Stanowisko w sprawie ustawy o drogach publicznych Popularne
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1.64 MB
System
Pobrany 107
Stanowisko w sprawie ustawy Karty Nauczyciela
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji 2017-10-02
Wersja:
Wielkość 1.7 MB
System
Pobrany 94
Stanowisko w sprawie przepisu art. 251-4 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Information
Dodany 2017-10-02
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 1020.76 KB
System
Pobrany 92