Elżbieta Krajewska

Elżbieta Krajewska

Członek Zarządu, wójt gminy Sadlinki. 

 

Urodziła się 31 stycznia 1960 roku w Kwidzynie, posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentką Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydziału Prawa i Administracji.

Elżbieta Krajewska jest wieloletnim pracownikiem administracji publicznej. Pracę zawodową  rozpoczęła od 1 marca 1982 roku. Do 1998 roku była pracownikiem Urzędu Gminy  Sadlinki na stanowiskach począwszy od referenta do Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego w Sadlinkach. Aktualnie od 14 listopada  1998 roku pełni funkcję Wójta Gminy. Pani Wójt Gminy Sadlinki od 2002 roku jako członek ,a od 2008 r. jako Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie bierze czynny udział aktywnie przeciwdziałając bezrobociu. Jest członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Pomorskiego  Stowarzyszenia Gmin Wiejskich  w Gdańsku od 2011 roku. Rozwój infrastruktury Gminy Sadlinki  jest dowodem  i potwierdzeniem wysokiej aktywności Pani Wójt.

Date

22 wrzesień 2017

Tags

Zarząd