Andrzej Pollak

Andrzej Pollak

Wiceprezes Zarządu, wójt gminy Nowa Karczma

 

Urodził się w 1973 roku na Kaszubach. Jest absolwentem Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku związany jest z samorządem. Był radnym Gminy Nowa Karczma i radnym Powiatu Kościerskiego. Zarówno wokresie przedakcesyjnym- w firmie komercyjnej, jak i po przystąpieniu Polski do UE – w samorządzie, skutecznie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy z programów UE. Zdobyte doświadczenie sprawia, że zasiada w kilku gremiach do spraw wdrażania i oceny wniosków o dofinansowanie z programów UE.W 2006 roku został Zastępcą Wójta, a od 2010 roku jako Wójt Gminy Nowa Karczma z sukcesem i dużym poparciem społecznym realizuje swoje i mieszkańców marzenie o nowoczesnej gminie.

Date

22 wrzesień 2017

Tags

Zarząd