Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska

Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska

Członek Komisji Rewizyjnej, burmistrz Gniewa. 

 

Urodziła się 23.05.1952 roku. 

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej, ukończyła podyplomowe Studium Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Warszawie. 

Pracę zawodową rozpoczęła w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Przemyślu, jako asystent projektanta, następnie pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, jako konserwator zabytków oraz naczelnik Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Pracę w administracji samorządowej rozpoczęła na początku lat dziewięćdziesiątych. W latach 1990-1993 była zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Gniew, a od stycznia do czerwca 1994 roku burmistrzem I kadencji. W wyborach samorządowych na lata 1994-1998 ponownie objęła stanowisko burmistrza. W latach 2002-2006 sprawowała mandat radnej Rady Miejskiej w Gniewie. Od grudnia 2010 r. ponownie piastuje urząd Burmistrza Miasta i Gniew.

Date

22 wrzesień 2017

Tags

Komisja Rewizyjna