Rada Miejska w Bytowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Gmin Pomorskich.