Rada Miejska w Prabutach dnia 27 października 2021r. podjęła uchwałę nr XLII/274/2021 o przystąpieniu Gminy Prabuty do Związku Gmin Pomorskich.