W dniu 1 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Jeziornej Osady w Gnojewie w gminie Miłoradz odbyła się konferencja pn. " Czyste powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii".

Program Konferencji obejmował następujące tematy:

  • Podsumowanie programów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej: Moja Woda i Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej;
  • Finansowanie zadań związanych z ochroną powietrza i poprawą efektywności energetycznej;
  • Program Czyste Powietrze – podsumowania okresowe i wnioski z naboru, współpraca gmin z WFOŚ;
  • Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego” po wystąpieniach WFOŚiGW w Gdańsku;
  • Biogazownia w Gminie Miłoradz wykorzystanie ciepła na potrzeby bytowe mieszkańców;
  • Sieć ciepłownicza w małej gminie;
  • Wsparcie dla gmin - poligeneracja energetyczna na terenach nieużytkowych.