W dniach 22-23 czerwca 2021r. odbyła się konferencja pn. „Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie” realizowana w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w Wichrowym Wzgórzu w gminie Chmielno.

Program konferencji obejmował:

 • Strategia rozwoju gmin. Gminny Program Rewitalizacji;
 • Obszary Wiejskie w Europejskim Funduszu Społecznym w perspektywie 2021-2027;
 • Aktualne zadania samorządu województwa z uwzględnieniem obszarów wiejskich (Aktywne Sołectwo, Piękna Wieś);
 • Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego;
 • Wyniki spisów powszechnych w kształtowaniu Samorządowej polityki obszarów wiejskich Województwa Pomorskiego;
 • Realizacja zadań Statutowych Związku Gmin Pomorskich;
 • Działania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu;
 • Cyberbezpieczeństwo w perspektywie 2021-2027;
 • Projekty i działania wspierające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich;
 • Partnerstwo Publiczno Prywatne - nowoczesne narzędzia realizowania i finansowania inwestycji samorządowych;
 • Obszary wiejskie w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej 2023-2027;
 • Rola samorządu rolniczego w rozwoju gospodarczym gminy;
 • Rola wójta w procesie udzielenia zamówienia publicznego na kanwie nowej ustawy PZP;
 • Realizacja sieci szerokopasmowej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego (POPOC 2014-2020);
 • Akademia samorządowa: Dostępność Plus (Wysokiej jakości usługi administracyjne - POWER).