W dniu 1 marca 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie nt. funduszy europejskich w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej.  

Na zaproszenie Związku Gmin Pomorskich w spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób ( ponad 80 samorządowców ZGP i OMGGS oraz 21 parlamentarzystów z Pomorza). Posłowie i senatorowie zgodnie zadeklarowali walkę o fundusze dla Pomorza. Najbliższe miesiące zdecydują o zapisach Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską, a następnie o poszczególnych programach operacyjnych.

W nowej perspektywie na lata 2021-2027 na realizację programów w ramach Umowy Partnerstwa przeznaczonych zostanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzymają programy regionalne, zarządzane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.  Około 60 proc.  środków zostanie przeznaczone na programy realizowane na poziomie krajowym. Wstępny projekt Umowy Partnerstwa zakłada, że na Pomorze trafi o 3,3 mld zł , czyli o prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Przeliczając na mieszkańca, jest to spadek z poziomu 810 do zaledwie 482 euro.

Marszałek województwa uruchomił specjalną petycję on-line w tej sprawie, którą może podpisać każdy mieszkaniec.

 

Petycja dostępna jest pod linkiem https://pomorskie.eu/petycja/