W dniu 15 grudnia 2020r. odbyło się webinarium z zakresu zadań gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Prowadzącym spotaknie był Pn Maciej Kiełbus oraz  Pan Konrad Róowicz z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Tematy spotkania był następujące:

   

  1. Podsumowanie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonych ustawą nowelizującą z 19 lipca 2019 roku z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Ministerstwa Klimatu, orzeczeń organów nadzoru oraz sądów administracyjnych.
  2. Planowane zmiany w prawie odpadowym.
  3. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście nowego Prawa zamówień publicznych.