Na portalu PrawoDlaSamorządu ukazał się artykuł na temat wątpliwości jakie budzi opublikowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowego rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Autorem artykułu jest mecenas Maciej Kiełbus. 

Projekt rozporządzenia budzi istotne wątpliwości co do jego zgodności ze znowelizowana ustawą czystościową. Skoro ustawodawca określił, że rozporządzenie nie ma określać „szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów” a jedynie „sposób zbierania odpadów” to znaczy, że zawęził zakres delegacji ustawowej. Tym samym nowe rozporządzenie winno cechować się większą ogólnością i elastycznością względem rozporządzenia dotychczasowego. Nie może być zatem wierną kalką dotychczasowych rozwiązań.

Link do artykułu:

https://prawodlasamorzadu.pl/2020-12-07-watpliwosci-wokol-nowego-rozporzadzenia-w-sprawie-standaryzacji-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych?fbclid=IwAR1R-mVpdBIqcj_24Wdpekxp8ij69412EkwANMt_ysEDDy0NBf7pXdYtBhM