Odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko OPOS w sprawie: pilnej potrzeby stworzenia systemu awaryjnej obsługi pacjentów na wypadek konieczności zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej z powodu epidemii COVID-19