16 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Pomorskich z udziałem Wicemarszałka Pana Józefa Sarnowskiego.

Tematem spotkania było, jakże ważne dla Naszych samorządów i Naszych mieszkańców tj. rozwój infrastruktury szerokopasmowej, projekty i plany w zakresie poszanowania energii i Odnawialnych Źródeł Energii, projekty Urzędu Marszałkowskiego dot. m.in. Aktywnego Sołectwa oraz Pięknej Wsi.

Poruszony został również problem ograniczenia populacji bobrów na Żuławach oraz kormoranów w powiecie chojnickim.

Na zakończenie zaprezentowano akcję społeczną „Lepiej Przeżyć”, dotyczącą programu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu wśród dzieci i młodzieży.