Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Pomorskich,

które odbyło się  2 lipca br. w Chmielnie poruszyliśmy kilka kluczowych dla kondycji finansowej gmin tematów między innymi w sprawie  pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa, w tym postulaty do Samorządowej Tarczy Antykryzysowej, w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego w czasie epidemii COVID-19 oraz propozycji zmian w regulacjach dot. gospodarki odpadami w gminach. Zebrani samorządowcy zapoznali się również z przygotowaniami do Spisu Rolnego oraz projektem Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczącego edukacji żeglarskiej.

Gośćmi naszego zgromadzenia byli: Jerzy Auksztol Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM WP, Paweł Tomczak Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, oraz przedstawiciele Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w osobach Prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej.

 Materiały :

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/organizacje-samorzadowe-opracowaly-filary-wyjscia-z-kryzysu