Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 12 maja 2020 r. uchwałę Nr 375/146/20 o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

Zmiany dotyczą:

1)      Wydłużenia terminu etapu gminnego i powiatowego (kolejno do 30 czerwca i 31 lipca).

2)      Rezygnacji z wizytacji laureatów etapu powiatowego przez Wojewódzką Komisję Konkursową,

3)      Ocena dokonywana przez Wojewódzką Komisję Konkursową na podstawie przesłanych prezentacji multimedialnych.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.