Fot. PAP/T. Gzell
Jeżeli płatnik składek spełnia ustawowe warunki, to nie ma przeszkód, aby wystąpił z wnioskiem o zwolnienie – odpowiada ZUS na pytanie o samorządowe jednostki budżetowe.

Całkowite lub połowiczne zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj to jedno z rozwiązań proponowanych w tzw. tarczy antykryzysowej. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy we wskazanych w ustawie okresach zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Ci, którzy zgłosili mniej niż 50, mogą wnioskować o 50 proc. zwolnienia.
Do redakcji Serwisu Samorządowego PAP wpłynęło pytanie, czy z tych preferencji mogą skorzystać również samorządy.

„Czy jednostki budżetowe (samorządowe), samorządowe zakłady budżetowe i instytucje kultury mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacenia 50 proc. składek ZUS na podstawie art. 31zo ust.1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”? – pyta skarbnik.

O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br. jest kierowane do płatników składek, którzy mają problemy finansowe ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z COVID-19” – wskazuje Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. „Mogą z niego skorzystać płatnicy składek, którzy spełniają określone w przepisach warunki. Jednym z nich jest zarejestrowanie w ZUS płatnika składek we wskazanym okresie oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych wskazanej liczby ubezpieczonych. Jeżeli więc płatnik składek spełnia ustawowe warunki, to nie ma przeszkód, aby wystąpił z wnioskiem o zwolnienie” – wyjaśnia.

aba/