Rada Gminy Ustka dnia 28 lutego br podjęła Uchwałę Nr XV.203.2020 w spawie przystąpienia Gminy Ustki do Związku Gmin Pomorskich.