Podczas XXI sesji w dniu 28 lutego 2020r. Rada Gminy Łęczyce podjęła uchwałę Nr XXI/9/2020 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pomorskich.