W dniu 4 marca br. w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa pn. " Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia".

Program spotkania obejmował następujące tematy:

  1. Zakres i cel nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Nowelizacje uchwał rad gmin z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z perspektywy nadzoru Wojewody Pomorskiego
  3. Nowelizacje uchwał rad gmin z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z perspektywy nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  4. Postępowanie administracyjne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z perspektyw Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
  5. Sprawozdawczość odpadowa z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  6. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach z perspektywy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
  7. Panel dyskusyjny "Bezpieczeństwo ekologiczne - gospodarka odpadami komunalnymi