W dniu 18 lutego br. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja pn. "Kluczowe źródła kosztów w oświacie".

 Program konferencji obejmował:

  1. Decyzje ustawodawcy zwiększające wydatki (obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu, przedszkola za złotówkę wielkości oddziałów oraz grup przedszkolnych i świetlicowych;  likwidacja gimnazjów; prawo weta kuratora likwidacja/przekształcenie szkoły;  pomoc psychologiczno pedagogiczna; darmowe podręczniki, stołówki, stomatolodzy…)
  2. Złożony wpływ organizacji szkół na koszty (wielkość oddziałów; oddziały ze specyfiką: sportowe, integracyjne…;  dlaczego warto tworzyć większe szkoły )
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kiedy musi a kiedy nie musi kosztować (Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; Uczniowie z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wpływ kompetencji dyrektorów i nauczycieli na koszty)(wpływ zmian demograficznych na wydatki oświatowe;  migracje uczniów; podniesienia a następnie obniżenia wieku szkolnego odczuwalne przez 12 lat )( arkusze organizacyjne;  rekrutacja do szkół i przedszkoli )
  4. Demografia oraz zmiany ustroju szkolnego i ich wpływ na koszty w kolejnych latach (wpływ zmian demograficznych na wydatki oświatowe;  migracje uczniów; podniesienia a następnie obniżenia wieku szkolnego odczuwalne przez 12 lat )
  5. Szkoły/placówki prowadzone przez inne podmioty – publiczne i niepubliczne – kiedy i dlaczego warto wspierać takie działania
  6. Kiedy podejmowane są decyzje rzeczywiste o kosztach oświaty ( arkusze organizacyjne;  rekrutacja do szkół i przedszkoli )
  7. Wybrane aspekty wpływające na koszty realizacji zadań oświatowych
  8. Pomorska Polityka Regionalna - Inicjatywa w Zakresie Edukacji Morskiej i Żeglarskiej

 

 Materiały: