W dniu 11 czerwca 2019r. w Zamku Gniew, odbyła się konferencja pn " Projekty innowacyjne na obszarach wiejskich"

 

Konferencja obejmowała tematy:

  1. Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP z perspektywy 2019r.
  2. Realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z perspektywy 2019r.
  3. Realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z perspektywy 2019r.
  4. Realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
  5. Programy realizowane w najbliższych latach

 

Materiały: