W dniu 14 maja 2019r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się seminarium pn „Elektronizacja zamówień publicznych".

 

Program spotkania obejmował:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle elektronizacji zamówień publicznych

2. Elektronizacja zamówień publicznych

3. Najczęściej popełniane błędy przy zamówieniach współfinansowanych ze środków UE

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Grzegorz Bebłowski Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych,Zygmunt Kopacz Vice Prezes Zarządu Open Nexus, Anna Matuszak Doradca ds. Elektronizacji Zamówień Publicznych, Monika Miklaszewska Apanowicz Zastępca Dyrektora ds. Kontroli DPROW UMWP oraz przedstawiciele gmin i powiatów województwa pomorskiego.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.  

 

Materiały: