W dniu 14 marca 2019r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

odbyła się konferencja pn „ Praktyczne aspekty lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji organów gmin z perspektywy organu wyższego stopnia oraz administracji architektoniczno-budowlanej " 

 

Program spotkania obejmował:

  1. Problematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - wprowadzenie.
  2. Proceduralne aspekty wydawania decyzji ws. warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego - najczęściej dostrzegane przez organ wyższego stopnia błędy i problemy orzecznicze.
  3. Problemy z interpretacją decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  4. Treść decyzji ws. warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem określania parametrów inwestycji oraz uzasadnienia przyjętego rozstrzygnięcia.

 

W Spotkaniu uczestniczyli m.in.: Mikołaj Pułło Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, Przemysław Szuwalski Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, Anna Łońska-Wieczorkiewicz Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, Małgorzata Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

 

Prezentacja: