Zgłoszenia można składać we właściwych miejscowo urzędach gmin do 29 marca 2019r.

 

Zmagania odbędą się w dwóch kategoriach: Wieś i Zagroda. Do konkursu mogą zostać zgłoszone pomorskie wsie, w których nie mieści się siedziba gminy oraz zagrody będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa agroturystyczne. Najpierw będą one rywalizowały w etapach gminnych i powiatowych, natomiast do etapu wojewódzkiego przejdą zwycięzcy danej kategorii z terenu powiatu.

Komisja konkursowa oceniać będzie m.in. architekturę wsi, wygląd budynków oraz stan utrzymania terenów zielonych. Liczyć się będzie także pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów i obrzędów, promowanie tradycyjnych produktów czy wyrobów rzemieślniczych. Dodatkowe punkty można zdobyć za działanie ekologiczne, jak np. pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Za zajęcie I miejsca w kategorii Wieś zwycięzca otrzyma 30 tys. zł., natomiast I miejsce w kategorii Zagroda uhonorowane zostanie 5 tys. zł. W każdej kategorii oprócz miejsc na podium, zostaną również przyznane 3 wyróżnienia. 

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali, która zostanie zorganizowana w październiku tego roku.

 

Źródło : https://pomorskie.eu