W dniu 28 lutego 2019r. w Sali konferencyjnej Hotelu Orle ul.Lazurowa 8 w Gdańsku, odbyła się konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego".

 

Program konferencji obejmował następujące tematy :

  1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście działalności Lasów Państwowych.
  2. Współpraca w realizacji budowy infrastruktury liniowej na terenach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych inwestycji drogowych na terenach poklęskowych.
  3. Pomoc LP prywatnym właścicielom lasów z udziałem samorządowców po nawałnicy z 2017r.
  4. Odszkodowanie łowieckie oraz walka z ASF
  5. Rozwój infrastruktur technicznej i turystyki na obszarach leśnych - perspektywa samorządowców, perspektywa Lasów Państwowych.
  6. Strategia rozwoju BOŚ
  7. Jak należycie zabezpieczyć przetarg. Bezpieczeństwo biznesowe w strukturach samorządowych.
  8. Rozwój sieci infrastruktury szerokopasmowej w woj. pomorskim - Pomorska Unia Światłowodowa. Realizacja inwestycji z I i II konkursu POPC 2014-2020

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in : Bartłomiej Obajtek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Tomasz Skowronek Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Tomasz Sołtys Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Miłosz Karłowski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Paweł Stępniewski Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku, Michał Bruski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Programów Rynku Pracy, Roman Ramion Wicestarosta Bytowski, przedstawiciele nadleśnictw: Choczewa, Elbląga, Gdańska,Kalisk, Kartuz, Kolbud, Kościerzyny, Kwidzyna, Lipusza, Lubichowa, Starogardu, Strzebielina, Bytowa oraz wójtowie, burmistrzowie oraz pracownicy merytoryczni.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.

 Prezentacje: