Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. 

Rodzinie oraz bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Wójtowie i Burmistrzowie,

Członkowie Związku Gmin Pomorskich