W dniu 12 grudnia 2018r. w Auli "Polskie Niebo" dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku przy ul. Jana Augustyńskiego 1 w Gdańsku , odbyła się konferencja pn. „Edukacja w województwie pomorskim "

 

Program konferencji obejmował następujące tematy :

  1. Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki - nowe regulacje. Dyrektor/nauczyciel - wnioski z nadzoru pedagogicznego. 
  2. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki publicznej w drodze konkursu - wybrane zagadnienia.
  3. Kwalifikacje pedagogiczne.
  4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. VULCAN - wsparcie procesów zarządzania oświatą z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in : Dr Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty, Elżbieta Zajączkowska-Matejko - Radca Prawny Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Jolanta Pawlak - Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Iwona Tanewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Mirosław Adamczyk - Kierownik Działu Rozwoju Rynku JST VULCAN oraz przedstawiciele gmin i powiatów województwa pomorskiego.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.

 

 

 

Materiały: