W dniu 3 grudnia 2018r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyło się seminarium pn. „ Zadania i obowiązki organów samorządu terytorialnego "

Seminarium poprowadził Pan Maciej Kiełbus partner Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu oraz Małgorzata Buńko zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

 

Program seminarium obejmował następujące tematy :

1. Jakie uprawnienia przysługują radnym ?

2. Jakie obowiązki spoczywają na radnych ?

3. Jakie sankcje grożą radnym za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków ?

4. Jak funkcjonuje rada gminy (rada miasta) ?

5. Co zmieniło się w nowej kadencji organów JST ?

6. Nowoczesne formy udostępniania informacji statystycznych na potrzeby samorządu terytorialnego.

 

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad oraz radni. 

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.

 

Materiały: