W dniu 11 października 2018r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się seminarium pn „Nowa ustawa prawo zamówień publicznych".

 

Program spotkania obejmował:

1. Nowa ustaw prawo zamówień publicznych

2. Badanie i ocena ofert

3. Najczęściej popełniane błędy przy zamówieniach współfinansowanych ze źródeł UE

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Grzegorz Bebłowski Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych, adw. prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski Kancelaria Prawna Sykuna - Barczewski - Partnerzy, Jolanta Jeryś Kierownik w Departamencie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele gmin i powiatów województwa pomorskiego.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.  

 

Materiały: