W dniu 26 września 2018r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się seminarium pn. „Aktualne wyzwania na rynku pracy w województwie pomorskim - ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich".

 

Program spotkania obejmował:

1. Aktualne wyzwania regionalnego rynku pracy;

2. Pozyskiwanie talentów i integracja migrantów w województwie pomorskim wobec kryzysu na rynku pracy;

3. Aktywizacja lokalnej społeczności. Wsparcie przedsiębiorczości i rynku pracy oferowane prze Pomorski Fundusz Pożyczkowy; 

4. Dobre praktyki z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na przykładzie doświadczeń Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

 

W Spotkaniu uczestniczyli m.in.: Joanna Witkowska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Ludwik Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM WP, Aneta Grzębska  Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Renata Taczalska Koordynator Projektów Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Beata Sławkowska-Domurad Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

 

 Materiały z seminarium: