Przedstawiamy publikacje Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku w sprawie zeszłorocznej nawałnicy, jaka przeszła przez województwo pomorskie w dniach 11-12 sierpnia.

W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane dane obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą obszaru Polski dotkniętego nawałnicą, która objęła swoim zasięgiem rozległy obszar województwa pomorskiego. W jej wyniku zginęło 6 osób, a uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nawałnica spowodowała również znaczne straty w drzewostanie lasów państwowych i prywatnych oraz  w uprawach rolnych a także w infrastrukturze sieciowej, komunalnej i turystycznej.

 

 Publikacja nawałnica w województwie pomorskim 11-12.2017r.

 Źródło: http://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-,20,1.html