Gdańsk, 17.07.2018r.

 

Informacja z posiedzenia OPOS w dniu 06.07.2018r. - Olsztyn 

W dniu 06.07.2018r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W trakcie obrad podjęto następujące stanowiska:

  1. Stanowisko w sprawie: aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia.
  2. Stanowisko w sprawie: postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych.
  3. Stanowisko w sprawie: potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych.
  4. Stanowisko w sprawie: ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych.
  5. Stanowisko w sprawie: potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej.

Poza stanowiskami podjęto decyzję o wystąpieniu z pismem do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych (pismo w załączniku).

Podjęto również decyzję w sprawie kontynuacji działań dotyczących ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy. Pan Andrzej Maciejewski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zobowiązał się pomóc w tej sprawie i wystąpić do Biura Analiz Sejmowych o opinie.  

Na zakończenie obrad odbyło się przekazanie prezydencji Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.

Stanowiska w załączniku.

 

Bogdan Dombrowski

Dyrektor Biura Związku Gmin Pomorskich