W dniu 4 czerwca w Chmielnie odbyły się coroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W tym roku zorganizowane wspólnie z Konwentem Starostów oraz Związkiem Miast i Gmin Morskich.

W uroczystości wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedstawiciele samorządów gminnych z województwa pomorskiego. Na tegoroczne obchody licznie przybyli również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, przedstawiciel Wojewody Pomorskiego Dyrektor Generalny Andrzej Spiker oraz wiele instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych ze Związkiem Gmin Pomorskich. Gości i uczestników uroczystości powitali gospodarze spotkania: Błażej Konkol Prezes Związku Gmin Pomorskich, Mirosław Czapla Przewodniczący Konwentu Starostów oraz Grzegorz Walczukiewicz Dyrektor Związku Miast i Gmin Morskich.

W swoim wystąpieniu Błażej Konkol podkreślił, że  jego marzeniem jest aby nadchodzące wybory samorządowe były sprawiedliwe, życzył włodarzom gmin aby otrzymali jednogłośne absolutorium a tym, którzy mają już to za sobą złożył gratulacje.

Mirosław Czapla : Bardzo się cieszymy, że jako powiaty możemy świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Utworzenie powiatów wyzwoliło wielki potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych oraz pozwoliło na zrealizowanie wielu inwestycji: modernizujących sieć dróg, infrastrukturę szpitali, szkół ponadgimnazjalnych, domów dziecka czy tez domów pomocy społecznej. Dzięki temu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, okres tak krótkiego lecz intensywnego funkcjonowania powiatów, stał się epoką ogromnego rozwoju lokalnego. Nadal mamy problemy – m.in. z niskimi subwencjami oświatowymi czy kontraktami dla szpitali. Niestety powiaty nadal nie mają umocowania w Konstytucji RP, ale jako członkowie Związku Powiatów Polskich o to zabiegamy.

Grzegorz Walczukiewicz złożył uczestnikom uroczystości życzenia od Związku Miast i Gmin Morskich.

Wykład na temat przyszłości samorządu terytorialnego wygłosił Mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Swoje wystąpienia mieli również Wicemarszałek Trawicki, który podkreślał rolę samorządu terytorialnego po 1990 roku, jego tworzenie oraz zadania, które przez lata były realizowane. Szczególnie zwrócił uwagę na pierwsze kadencje samorządu gminnego. Pan Andrzej Spiker Dyrektor Generalny przekazał gratulacje i podziękował za współpracę samorządów z administracją rządową szczebla wojewódzkiego.

Doświadczeniami z wprowadzania reformy samorządu terytorialnego oraz początki funkcjonowania gmin podzieliła się Małgorzata Gładysz b. Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.

Gratulacje oraz podziękowania za współpracę przekazali również licznie przybyli goście.