Związek Gmin Pomorskich zaprasza do udziału w 22 konferencji „Miasta w Internecie” która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2018r. w Gdańsku ( Europejskie Centrum Solidarności). Związek Gmin Pomorskich Polskich jest w tym roku oficjalnym Partnerem tego wydarzenia w związku z powyższym udział przedstawicieli gmin ZGP w seminarium dla informatyków  w dniu 29.06.2017 jest bezpłatny.

 22 Konferencja „Miasta w Internecie” odbywa się pod hasłem ROK 2018: PUZZLE CYFROWEJ POLSKI - Miasta przyszłości – Technologie transformacji - Cyfrowa szkoła i adresowana jest – jak co roku do osób związanych z rozwojem cyfrowym w samorządach lokalnych i regionalnych (w tym sekretarzy gmin i informatyków samorządowych).

W tym roku poświęcona będzie „gorącym” tematom cyfryzacji wynikającym z agendy rządowej i zbliżających się wyborów samorządowych. W jej programie  znalazły się m.in. takie tematy:

 • plany resortu cyfryzacji odnośnie rozwoju e-usług publicznych, także świadczonych przez samorządy lokalne - przedstawi je minister Marek Zagórski,
 • finansowanie projektów informatyzacyjnych (głównie administracji i edukacji) w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 (prezentacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)
 • wprowadzanie cyfrowych dokumentów tożsamości, w tym m-dokumentów (dokumentów w smartfonie), szczególnie w kontekście nowego, obowiązkowego wzoru legitymacji uczniowskiej (Ministerstwo  Cyfryzacji),
 • wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu dla uzyskania przewag w zbliżającej się kampanii wyborczej (blok szkoleniowy dla startujących w wyborach),
 • cyfrowa modernizacja szkół – zapewnienie szerokopasmowego Internetu w kontekście niezbędnych inwestycji samorządu w infrastrukturę dostępową w szkołach (temat ważny, bo z środków programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie będzie można finansować infrastruktury w samej szkole, zatem Internet skończy się na… ścianie szkoły), 
 • zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach w świetle nowego prawa oświatowego (jako nowy, od września 2017r., obowiązek organów prowadzących i dyrektorów szkół),
 • analiza wdrażania  przepisów rozporządzenia RODO w urzędach gmin i jednostkach podległych - praktyki kontrolne, najważniejsze błędy w realizacji przepisów RODO, których należy się wystrzegać (dr Maciej Kawecki z MC, twórca projektu ustawy wprowadzającej rozporządzenie w Polsce),
 • wprowadzenie do urzędów gmin i jednostek podległych obrotu bezgotówkowego w kontaktach z mieszkańcami jako element podnoszenia jakości e-usług świadczonych przez samorządy (Krajowa Izba Rozliczeniowa, Ministerstwo Innowacji i Technologii)
 • obowiązek wdrożenia tzw. e-faktur strukturalnych w praktyce urzędów gmin z chwilą wejścia w życie nowej ustawy nakazującej korzystanie z ogólnopolskiej platformy internetowej do obsługi wszystkich postępowań publicznych (prezentacja ILIM – instytutu odpowiedzialnego za wdrożenie platformy),
 • innowacyjne rozwiązania dla smart cities, w tym budowa infrastruktury 5G ich rozwój – plany Ministerstwa Cyfryzacji oraz wiodących firm,
 • przyczyny niepowodzeń w wprowadzaniu e-usług publicznych na styku samorząd – Rząd (Krzysztof Dyki, członek Zarządu ZUS ds. informatyzacji) 
 • status informatyka samorządowego – problem z relatywnie niskimi płacami jakie możemy zaoferować profesjonalistom informatykom, ich miejsce w strukturze urzędów oraz zakres obowiązków. 

29 czerwca w godzinach 10:00 – 12:00 zaplanowaliśmy specjalny element programu adresowany głównie do członków ZGP, a to seminarium zatytułowane: INFORMATYK W URZĘDZIE – PROFESJONALISTA, CZY ZŁOTA RĄCZKA? , poświęcone dyskusji na temat pozycji zawodu informatyka w administracji lokalnej i regionalnej, warunkom pracy informatyków w sektorze publicznym oraz możliwościom rozwojowym informatyków samorządowych. W jego ramach zaplanowaliśmy także dyskusję na temat postulatów środowiska informatyków samorządowych adresowanych do Ministerstwa Cyfryzacji. Organizatorzy zadeklarowali, iż postulaty sformułowane podczas seminarium zostaną w postaci specjalnej petycji  przekazane na ręce Ministra Cyfryzacji jako głos środowiska.  Udział w tej części konferencji dla członków ZGP jest bezpłatny.    

 

Zakres tematyczny konferencji jest jeszcze szerszy, iż każdy z członków ZGP znajdzie w nim interesujące go zagadnienia. Prelegentami konferencji są wysocy rangą przedstawiciele resortów, eksperci dziedzinowi oraz doświadczeni samorządowcy. 22KMWI stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi, dyskusji i spotkań kuluarowych, także w trakcie 2 wieczorów integracyjnych. Organizatorzy zapewniają kolację 27 i 28 czerwca, obiad 28 czerwca oraz koktajl na zakończenie konferencji, 29 czerwca w południe. Stale aktualizowany program konferencji jest dostępny w serwisie: http://22.kmwi.pl/.

 

Koszt udziału w 3-dniowej  konferencji dla przedstawicieli gmin - członków ZGP wynosi 150 zł + VAT, co przy powyższych świadczeniach ma charakter zgoła symboliczny. Zgłoszenia należy dokonywać obowiązkowo poprzez specjalny moduł rejestracyjny: https://22.kmwi.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego  z dopiskiem w rubryce „Notatki”: Opłata zniżkowa 150 zł + VAT dla członków ZGP.

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela dyrektor programowy konferencji p. Krzysztof Głomb (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 605 290 500).