W dniach 11-12 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym w Dolinie Charlotty w Strzelinku odbyły się kolejne obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich.

W obradach uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie gmin członkowskich oraz zaproszeni goście m.in.: Krzysztof Trawicki Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mariusz Łuczyk Wicewojewoda Pomorski, Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Tomasz Augustyniak Pomorski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty, Mikołaj Pułło i Przemysław Szuwalski Prezesi SKO w Gdańsku i Słupsku, Bartłomiej Obajtek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Dariusz Majorek Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aneta Grzębska Prezes Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Paweł Lulewicz Wiceprezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz licznie przybyli partnerzy naszego Związku.

Obecnie zrzeszamy 88 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, co czyni nasze Stowarzyszenie największą w regionie korporacją samorządową. Zgromadzeniu Ogólnemu ZGP przewodniczył prezes Błażej Konkol (wójt Gminy Trąbki Wielkie). Na początku powitał  zebranych, w tym zaproszonych gości, którzy licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie, co świadczy o rozbudowanej sieci współpracy ZGP z urzędami i organizacjami wspierającymi samorządy. W części statutowej Zgromadzenia  przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Związku za rok 2017 oraz jednogłośnie  przyjęto wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZGP. W kolejnej części obrad  zatwierdzono harmonogram pracy ZGP i  budżet na 2018 rok  oraz stanowiska wypracowane przez Zgromadzenie.  

Obrady Zgromadzenia poprzedziła konferencja pn. „Czyste powietrze na Pomorzu” realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  którą otworzyli Prezes Związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol  oraz Zastępca Prezesa WFOŚiGW Teresa Jakubowska.

Drugiego dnia Zgromadzenia Mecenas Maciej Kiełbus, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu przedstawił oraz  omówił najnowsze zmiany i obowiązki wynikające z nowelizacji ustaw samorządowych.

 

 

Poniżej materiały do pobrania.